Risico­management hoeft niet ingewikkeld te zijn, wel helder!

 

  Neem direct contact op 

 

Voordelen van risicomanagement:

 • Inzicht in kansen en bedreigingen
 • Adequaat kunnen reageren bij optreden risico
 • Kostenbesparing door duidelijke 'quickwins'
 • Risicobewustzijn medewerkers gecreëerd
 • Structurele aandacht voor risico’s

Lees verder

Voordelen van een bedrijfscontinuïteitsplan:

 • Kostenreductie
 • Kritische bedrijfsprocessen in beeld en geborgd
 • Bedrijfscontinuïteit gewaarborgd 
 • Toename rentabiliteit
 • Verkorten uitvalsduur 

Lees verder

Voordelen van een calamiteitenplan:

 • Alle risico’s en maatregelen duidelijk in beeld
 • Inzicht in alle bedrijfsprocessen
 • Realtime samenstelling van logbestand
 • Snelle communicatie d.m.v. calamiteiten-App 
 • Eenvoudig evalueren door digitaal logboek

Lees verder

Risico button meten banner

Voor wie?

Risicomanagement is bedoeld voor ondernemingen die bewust met de risico’s van bedrijfsprocessen willen omgaan die van groot belang zijn voor de bedrijfsvoering.

Wat is het?

Risicomanagement is bewust omgaan met de bedrijfsdoelstellingen, oog hebben voor de te lopen risico’s en hierop te durven acteren. Doel is om zoveel mogelijk risico’s die impact hebben op de bedrijfsvoering te beperken.

Waarom helder?

De specialisten van helder zijn onafhankelijk en hebben jarenlange ervaring op het gebied van advisering omtrent het nemen van de juiste maatregelen om risico's te voorkomen en/of zo veel mogelijk te beperken.